Alzheimerin tauti – oireet ja tunnistaminen

Alzheimerin taudin oireet ovat aluksi lieviä. Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus, joka rappeuttaa aivoja. Se on harvinainen alle 65-vuotiailla, mutta sitä esiintyy jopa 15-20 prosentilla yli 85-vuotiaista. Dementiasta kärsivistä Alzheimerin tauti on 70-80 prosentilla.

Alzheimerin ensimmäiset oireet alkavat usein hajamielisyytenä, asioiden unohteluna ja hahmottamisen vaikeutena. Kun sairaus etenee, monimutkaiset toiminnot voivat tuntua hankalilta suorittaa. Näitä vaikeuksia voivat olla esimerkiksi:

  • Matkustaminen ja selviäminen vieraissa paikoissa
  • Omien asioiden hoitaminen, kuten laskujen maksaminen ajallaan
  • Kaupassa asiointi ja ruoanlaitto
  • Sanojen, nimien ja paikkakuntien unohtaminen

Muistioireiden syyt tulee aina selvittää ammattilaisten kanssa. Muistipotilaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka lääkäri tarkistaa säännöllisesti.


Muistisairaus koskettaa myös läheisiä


Muistisairaus ja sen eteneminen koskettaa ja näkyy myös läheisten elämässä. Alzheimerin tauti herättää aina läheisissä huolta, ja muistisairaus vaikuttaa suhteeseen sairastuneen ja läheisen välillä. Läheisen onkin tärkeää muistaa huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. 

Läheisen merkitys kasvaa, kun sairaus etenee, ja arkeen voi tulla muutoksia. Tällöin palvelutarpeen arviointi ja tukipalvelut voivat auttaa. Tietoa kannattaa kerätä kotona asumisen tukimuodoista. Myös vertaistuki voi auttaa, kun samankaltaisessa tilanteessa olevat ihmiset jakavat kokemuksiaan. 


Hyvät elintavat voivat ehkäistä muistisairautta


"Eläköityessä olisi hyvä pohtia, kuinka voisi stimuloida aivoja monipuolisesti. Toisaalta riskitekijöihin ja aivoja muistisairaudelta suojaaviin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota jo ennen keski-ikää. Terveellinen ruokavalio ja liikunta sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hyvä hoito ovat olennainen osa muistisairauden ehkäisyä." -THL:n tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu

Hyvinvointi alkaa ravinnosta. Erityisesti vanhuksillä edistävä ravinto on kaiken A ja O. Voit täydentää Souvenaid-tilaustasi terveyttä edistävillä tuotteilla.