Souvenaid ja Nutridrink Compact Protein kokemuksia

Nutricia-ravintovalmisteet pysyvästi edullisesti

Näin käytät Nutricia-ravintovalmisteita

Nutricialla on ainutlaatuinen tuotevalikoima erilaisiin ravitsemuksellisiin tarpeisiin ja toipumisen tueksi. Nutrician kliiniset ravintovalmisteet ovat tarkoitettu sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen hoitoon ja tilanteisiin, kun ravinnonsaannin turvaaminen tavallisella ruualla ei ole riittävää tai mahdollista. Souvenaid-ravintovalmistetta käytetään varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon. 

Nutridrink Compact Protein vajaaravitsemuksen hoitoon

Runsaasti proteiinia sisältävä, tiivistetyssä muodossa (125 ml) oleva käyttövalmis kliininen ravintovalmiste. Tarkoitettu sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ravitsemushoitoon. Sisältää kaikkia päivittäin tarvittavia vitamiineja ja kivennäisaineita. Sopii myös nesterajoitteisille tiiviin koostumuksensa ja pienen annoskoon ansiosta. Sopii ikääntyville, leikkauksen jälkeen, toipilaille ja syöpäpotilaille. Helppo juoda, vaikka ruokahalu olisi huono.

Annostus: 1-2 pulloa/vrk. 125 ml pullo, 300 kcal, 18g proteiini.

Pakkauskoot: 4 pulloa, 24 pulloa ja 96 pulloa.

Ilmainen kotiinkuljetus 96 pullon tilauksiin.

Gluteeniton, vähälaktoosinen.

Tutustu Nutridrink Compact Proteiniin ja tilaa helposti verkkokaupasta.

Cubitan haavojen paranemista edistävä ravintovalmiste

Cubitan on käyttövalmis kliininen ravintovalmiste, joka on tarkoitettu kroonisista haavoista ja painehaavoista kärsivien henkilöiden ravitsemushoitoon. Sisältää runsaasti proteiinia ja energiaa sekä arginiinia ja muita haavan paranemiselle tärkeitä ravintoaineita. Lisätty erityisesti haavojen paranemista edistäviä ja inflammatorisia prosesseja sääteleviä ravintoaineita, kuten proteiinia, arginiinia, antioksidantteja (C- ja E-vitamiinia, karotenoideja sekä seleeniä), B-ryhmän vitamiineja, sinkkiä ja rautaa. Nopeuttaa tutkitusti painehaavojen paranemista. Käyttövalmis, pirtelömäinen ravintovalmiste.

Annostus: Ravinnontarpeen mukaan 1-3 pulloa päivässä.

Gluteeniton.

Calogen runsaasti energiaa tarvitsevien ravitsemushoitoon

Erittäin runsasenerginen, pitkäketjuisia rasvahappoja sisältävä hyvänmakuinen täydennysravintovalmiste. Käyttövalmis ravintojuoma sopii rasvalisänä vajaaravitsemuksesta kärsiville, proteiinirajoiteeseen ruokavalioon, runsasenergiseen, nesterajoitteeseen ruokavalioon. Sopii käytettäviksi lisäravinnoksi henkilöille, joilla energian tarve on lisääntynyt kuten esim. ikääntyneille sekä vajaaravitsemustilasta kärsiville.

Annostus: Lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

Maidoton, laktoositon ja gluteeniton.

Souvenaid tukee muistia ja käytetään Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon

Souvenaid tukee muistia varhaisessa Alzheimerin taudin vaiheessa. Souvenaid on ravitsemuksellinen lähestymistapa varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon. Valmiste on kehitetty vastaamaan varhaista Alzheimerin tautia sairastavien ravitsemuksellisia erityistarpeita. Souvenaid sisältää ruokavaliossa luontaisesti esiintyviä ravintoaineita, joita voi kuitenkin olla vaikea saada normaalista ruokavaliosta tasapainoisesti ja riittävästi joka päivä. Yksi pullollinen Souvenaidia sisältää sen määrän ravintoaineita, joita elimistö tarvitsee päivittäin. Ravintoaineiden imeytyminen ja varastoituminen elimistöön vie aikansa, eikä vaikutus näy heti. Souvenaidin käyttöä on seurattu ja muutoksia on havaittu 3-6 kuukauden päivittäisellä käytöllä.

Annostus: 1 pullo /vrk. 125 ml / pullo.

Tutkittua tietoa Souvenaidin vaikutuksista

LipiDiDiet-kolmevuotistutkimustulokset on julkaistu marraskuussa 2020. Varhaisen Alzheimerin taudin interventiotutkimus osoittaa tilastollisesti merkitseviä eroja:

  • Souvenaid-ryhmän kognitio heikkeni 60% vähemmän kuin vertailuvalmistetta saaneella ryhmällä.
  • Souvenaid-ryhmän arjen ajattelu- ja toimintakyky heikkeni 45% vähemmän kuin vertailuvalmistetta saaneella ryhmällä.
  • Souvenid-ryhmän muistitoiminnot heikkenivät 76% vähemmän kuin vertailuvalmistetta saaneella ryhmällä.
  • Souvenaid-ryhmässä 33% vähemmän hippokampuksen atrofiaa kuin vertailuvalmistetta saaneella ryhmällä.

Itä-Suomen yliopiston tiedote 3.11.2020

Ravintovalmisteen käyttö Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa hidasti taudin etenemistä

Varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunnitellun kliinisen ravintovalmisteen käyttö hidastaa muistin ja tiedollisten toimintojen heikentymistä sekä aivojen kokonaistilavuuden pienenemistä, osoittaa juuri julkaistu tutkimus. Ravintovalmisteen vaikutuksia seurattiin kolmen vuoden ajan eurooppalaisessa LipiDiDiet-hankkeessa. Kyseessä on tähän asti pitkäkestoisin satunnaistettu kontrolloitu hoitokoe, jossa on saatu positiivisia tuloksia varhaisen Alzheimerin taudin hoidossa. Tulokset julkaistiin Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association -lehdessä ja esiteltiin CTAD 2020-kongressissa 5. marraskuuta.

Satunnaistetun, kontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen osallistujilla oli tutkimuksen alkaessa lievää tiedollisten toimintojen heikentymistä ja Alzheimerin tautiin liittyviä biomarkkerilöydöksiä, mutta ei dementiaa. 311 osallistujaa satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen käytti päivittäin kliinistä ravintovalmistejuomaa ja toinen vertailuvalmistetta. Monikeskustutkimuksessa oli mukana potilaita 11 keskuksesta Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Tutkimuksessa seurattiin ravintovalmisteen vaikutuksia muun muassa tiedollisiin toimintoihin, muistiin ja aivojen rappeutumiseen.

Varhaisessa Alzheimerin taudissa potilaalla ei ole vielä dementiaa, mutta havaittavissa alkaa olla merkkejä tiedollisten toimintojen ja etenkin lyhytkestoisen muistin heikkenemisestä. Alzheimerin taudin varhaisvaiheeseen ei ole lääkehoitoa. Varhaisvaihetta pidetään kuitenkin parhaana ajankohtana taudin etenemisen hidastamiseen tähtääville interventioille. Tutkimuskonsortio on aikaisemmin osoittanut, että varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunniteltu kliininen ravintovalmiste voi auttaa arjen toimintakyvyn säilymistä ja hidastaa tiettyjen aivoalueiden surkastumista. Nämä tulokset saatiin osallistujien käytettyä valmistetta kahden vuoden ajan, ja tutkimuksen jatkuessa on odotettu tietoa pitkäkestoisemman käytön vaikutuksista.

Nyt julkaistut tulokset tutkimuksen kolmivuotisseurannasta osoittavat, että ravintovalmisteen vaikutukset ovat vielä ilmeisemmät pitempään kestäneen käytön jälkeen. Sen käyttö hidastaa sekä muistin ja tiedollisten toimintojen heikentymistä että aivojen kokonaistilavuuden pienenemistä. Odottamaton havainto oli, että ravintovalmisteen vaikutukset lisääntyivät ja laajenivat käytön jatkuessa.

Alzheimerin tautiin ei toistaiseksi ole parantavaa lääkettä. Nyt julkaistussa tutkimuksessa saatiin kuitenkin tähän asti parhaat hoitotulokset varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla.

– Erityisen merkittävää on, että hoito perustui pelkästään kliinisen ravintovalmisteen käytölle. Tutkimus osoitti, että mitä varhaisemmassa taudin vaiheessa käyttö aloitetaan ja mitä pitempään sitä jatketaan, sitä paremmin taudin etenemistä pystytään hidastamaan, toteaa monikeskustutkimusta johtanut professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimuksessa käytetty kliininen ravintovalmistejuoma sisältää lievää Alzheimerin tautia sairastavien ravitsemuksellisiin erityistarpeisiin suunnitellun Fortasyn Connect -ravintoaineyhdistelmän, johon sisältyy omega-3-rasvahappoja, uridiinimonofosfaattia, koliinia, C-, E-, B12- ja B6-vitamiineja, foolihappoa, fosfolipidejä ja seleeniä. Valmiste on todettu hyvin siedetyksi ja turvalliseksi käyttää. Eläintutkimuksissa kyseisen ravintoaineyhdistelmän on todettu suojaavan aivoja ja vähentävän Alzheimerin tautiin liittyviä muutoksia. Positiivisia vaikutuksia muistiin ja aivojen toiminnallisiin yhteyksiin on havaittu myös dementiavaiheeseen edennyttä Alzheimerin tautia sairastavilla. Valmiste on Suomessakin myynnissä Souvenaid-tuotenimellä.

LipiDiDiet on laaja eurooppalainen tutkimuskonsortio, jossa tutkitaan ravinnon rasvahappojen vaikutusta aivoihin ja tiedollisiin toimintoihin ikääntyvillä, Alzheimerin taudissa ja verisuoniperäisessä dementiassa. Se on jatkoa vuonna 1999 käynnistyneelle LipiDiet-projektille. LipiDiDiet-hanketta koordinoi professori Tobias Haartman Saarlandin yliopistosta Saksasta. Tutkimusta on rahoitettu pääasiassa EU:n puiteohjelmista ja JPND-ohjelmahankkeesta.

Tutkimusartikkeli: Hilkka Soininen, Alina Solomon, Pieter Jelle Visser, Suzanne B Hendrix, Kaj Blennow, Miia Kivipelto & Tobias Hartmann on behalf of the LipiDiDiet clinical study group. 36-month LipiDiDiet multinutrient clinical trial in prodromal Alzheimer’s disease. Alzheimer’s Dement. 2020;1-12. DOI 10/.1002/ alz.12172