Palvelut Karhu Apteekissa

Reseptien toimitus

Karhu Apteekissa reseptien toimitus tapahtuu rauhallisissa ja viihtyisissä suoratoimituspisteissä. Asiointi on erittäin sujuvaa lääkeautomaatin ansiosta. Lääkeautomaatti hakee nopeasti varaston hyllyistä kulloinkin tarvittavat reseptilääkkeet ja jättää aikaa asiakaspalvelulle entistä enemmän. Lääkeautomaatin myötä mahdolliset virheet reseptien toimituksessa on minimoitu.

Reseptien uusiminen


Uusimme asiakkaidemme sähköiset reseptit maksutta.

Koneellinen annosjakelupalvelu

Apteekistamme saat halutessasi lääkkeet jaettuna käteviin annoskohtaisiin pusseihin. Maksullinen annosjakelupalvelu varmistaa lääkkeiden oikean annostelun ja oikea-aikaisen ottamisen.

Annosjakelun tarkoituksena on helpottaa lääkkeiden käyttöä ja lisätä siten lääkehoidon tehoa, turvallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta.

Kela korvaa osan maksusta asiakkaalle tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Lisätietoa palvelusta apteekista puh. 02 631 2800 ja Pharmac.fi

Liikkujan Apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita.

Karhu Apteekki on ollut osana Liikkujan Apteekki konseptia vuodesta 2010. Lääkehoidon tueksi Karhu Apteekin henkilökunnalla on valmius keskustella liikunnan merkityksestä elintapasairauksien hoidossa käypähoito suositusten mukaan. Liikunta ehkäisee ja hoitaa kaikkia eri kansansairauksia ja henkilökunta antaa mielellään perustietoa liikunnan hyödyistä ja ohjaa asiakasta eteenpäin paikkakunnan liikuntapalveluihin oikean liikuntamuodon löytämiseksi.

Järjestämme teema- sekä mittauspäiviä ja apteekistamme löytyy paljon materiaalia liikuntaan sekä painonhallintaan. Tule rohkeasti kysymään neuvoja, autamme mielellämme.

Lääkkeiden yhteisvaikutusten seuranta

Kun keskität kaikki lääkeostosi Karhu Apteekkiin, voimme varmistaa lääkityksesi turvallisuuden. Kysy meiltä neuvoa myös silloin, kun hankit reseptivapaita tuotteita.

Riittävä tieto takaa lääkityksen tuvallisuuden. On tärkeää, että itse tiedät mihin vaivaan syöt lääkkeitä ja miten ne vaikuttavat.

Kelan kattokorvausseuranta

Voit saada lääkkeistäsi lisäkorvauksen, jos korvattujen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden yhteenlasketut omavastuuosuudet v. 2019 ylittävät 572 euroa.  Vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä maksat lääkkeestäsi 2,50 euroa. Voit ostaa lääkettäsi kerralla enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän. Lisää lääkekorvauksista löydät http://www.kela.fi/laakkeet

Kustannusten korvaaminen edellyttää, että käytät lääkettä annostusohjeen mukaisesti. Uuden lääke-erän voit ostaa korvattuna vasta, kun olet käyttänyt edellisen erän lääkärin ohjeen mukaan lähes kokonaan.

Voit saada lääkkeiden lisäkorvauksen suoraan apteekista vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä. Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajasi täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun raja on ylittynyt, Kela lähettää sinulle tästä tiedon, ja samalla saat lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. Säilytä Kelan lähettämä ilmoitus apteekkia varten!

Kun asioit apteekissa, esitä Kela-kortti ja Kelan lähettämä ilmoitus apteekissa jokaisen reseptilääkeoston yhteydessä.

Yhdyshenkilöt palveluksessasi

Apteekissamme on erikoisosaamista astma-, diabetes- ja sydänsairauksien lääkehoitoon liittyen. Meiltä voit kysyä, mikäli sinua askarruttaa jokin lääkitykseesi liittyvä asia. Kouluttaudumme ja ylläpidämme jatkuvasti ammattitaitoamme voidaksemme toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti.

Lääkevaihto

Kerromme aina apteekissa, jos lääkkeesi on vaihtokelpoinen. Reseptilääke voidaan apteekissa vaihtaa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos lääke kuuluu Lääkelaitoksen vaihdettavien lääkkeiden luetteloon eikä lääkäri tai asiakas itse kiellä vaihtoa. Lääkkeiden hintavertailu -verkkopalvelusta voit itse katsoa, löytyykö lääkkeellesi edullisempia vaihtoehtoja.

Yritysten sairauskassasopimukset

Karhu Apteekilla on sopimus useiden yritysten sairauskassojen kanssa. Kysy lisää apteekin henkilökunnalta.

Schengen -todistus

Schengen -todistuksen kirjoitus 10 € / kerta. Katso Schengen -todistus matkustamista varten.

Terveydeksi!-lehti

Apteekkien oma maksuton asiakaslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Terveydeksi!-lehdessä on luotettavaa tietoa terveydestä, sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä sekä apteekkipalveluista.

Lasten puuhanurkka

Karhu Apteekissa on huomioitu myös perheen pienimmät. Lapsesi viihtyy puuhanurkassa samalla, kun voit itse hoitaa apteekkiasiasi rauhassa.

Lääkejätteiden vastaanotto

Apteekkiimme voi palauttaa maksutta yksityisten kotitalouksien vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet sekä rikkoutuneet elohopeakuumemittarit.

Lajittele lääkejätteet näin

  • Lääketurvallisuuden ja säilytystilan rajallisuuden vuoksi poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksista (pahvi-, lasi- ja muovipakkauksista) ja palauta ne apteekkiin suljetussa, tiiviissä ja läpinäkyvässä pussissa.
  • Palauta voiteet, aerosolit ja nestemäiset lääkevalmisteet alkuperäispakkauksissaan. Poista kuitenkin pakkauskotelo ja ohjelippu.
  • Poista tietosuojasi vuoksi lääkepakkauksista ohjelippu.
  • Palauta jodia sisältävät valmisteet (esim. Jodix-tabletit ja Betadine-liuokset) alkuperäispakkauksissaan ja erillään muista lääkejätteistä.
  • Palauta lääkkeiden antoon käytetyt ruiskut ja neulat (esim.insuliinikynät) erillisiin läpäisemättömiin pakkauksiin pakattuina.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään muusta lääkejätteestä. Elohopeattomat kuumemittarit voi hävittää kotitalousjätteiden joukossa.
  • Vie tyhjät lasiset lääkepakkaukset lasinkeräykseen ja laita tyhjät muovipurkit sekajätteisiin.

Apteekki ei ota vastaan kemikaaleja, liuottimia, ravintovalmisteita ja muita ongelmajätteitä. Toimita kotitalouksien ongelmajätteet alueellisiin ekopisteisiin ja paristot paristojen keräykseen.

Lääkkeitä voi palauttaa ainoastaan hävitettäväksi. Lääketurvallisuussyistä emme ota vastaan, emmekä hyvitä jo asiakkaille luovutettuja lääkkeitä.